www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Anexe licenta diploma master

Anexa 1. Coperta cartonata a lucrarii MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA SPECIALIZAREA "MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU" FORMA DE INVATAMANT ZI LUCRARE DE LICENTA COORDONATOR,* ABSOLVENT, …………………….. …………………….. ALBA IULIA 2 0 1 0 * Gradul didactic si titlul stiintific al cadrului didactic indrumator. Anexa 2. Pagina de titlu a lucrarii MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA SPECIALIZAREA "MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU" FORMA DE INVATAMANT ZI TITLUL LUCRARII COORDONATOR,* ABSOLVENT, …………………….. …………………….. ALBA IULIA 2 0 1 0 * Gradul didactic si titlul stiintific al cadrului didactic indrumator. Anexa 3. Exemplu de cuprins CUPRINS* INTRODUCERE ..............................................................................................................7 CAPITOLUL I TEMA DE PROIECT ...........................................................................9 1.1. Exemplu ..........................................................................................................9 1.1.1. Exemplu...........................................................................................10 1.1.1.1. Exemplu........................................................................................11 1.2. Exemplu..........................................................................................................32 CAPITOLUL II VERIFICAREA RETELEI GEODEZICE..................................................39 BIBLIOGRAFIE ...............................................................................................................69 ANEXE ..............................................................................................................................71 * Aceasta structura a cuprinsului este orientativa, fiecare lucrare va contine propriile ei titluri de capitole si paragrafe Anexa 4. Exemplu lista abrevieri, lista tabelelor LISTA ABREVIERI 1. art. - articol; 2. alin. - alineat; 3. C. C. - Curtea Constitutionala; 4. C. proc. civ. - Codul de procedura civila; 5. dec. - decizia; 6. I.C.C.J. - Inalta Curte de Casatie si Justitie; 7. lit. - litera; 8. M. Of. - Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; 9. O. G. - Ordonanta de Guvern; 10. O.U.G. - Ordonanta de urgenta a Guvernului; 11. R.R.D. - "Revista romana de drept"; 12. S.C.A. - sectia de contencios administrativ; 13. sent. - sentinta; 14. s. n. - sublinierea noastra; 15. Trib. jud. - Tribunalul judetean. LISTA TABELELOR Tabelul 1.1. Motive care justifica coordonarea politicilor economice.....................................29 Tabelul 2.1. Forme de coordonare a politicilor economice in Uniunea Economica ………....39 Tabelul 2.2. Roluri, competente si metode ale UE...................................................................41 Tabelul 3.1.Caracterizarea politicilor fiscale in cateva tari din UE..........................................49 Tabelul 3.2. Situatia echilibrului bugetar (% din PIB).............................................................68 Tabelul 3.3. Situatia datoriei publice (% din PIB)....................................................................79 Tabelul 6.1. Evolutia finantelor publice in UE (% PIB) 1995-2002.........................................79 Tabelul 6.2. Cresterea economica in tarile zonei euro (1995-2002).........................................82 * Aceste exemple sunt orientative, fiecare lucrare va contine propriile ei liste ale abrevierilor si tabelelor. Anexa 5. Exemplu lista schemelor, lista figurilor LISTA SCHEMELOR Schema 1.1. Functiile modelului european de integrare...........................................................26 Schema 1.2. Procese specifice modelului european..................................................................28 Schema 1.3. Intersectia nivelurilor UE (adancirea si largirea integrarii)..................................30 Schema 1.4. Mecanismul competentelor partajate in Uniunea Europeana...............................54 Schema 2.1. Coordonarea politicilor economice in modelul european....................................63 Schema 2.2. Coordonarea politicilor economice………..........................................................66 Schema 2.3. Liniile Directoare de Politica Economica (LDPE)...............................................68 LISTA FIGURILOR Figura 4.1. Mix-ul politica monetara comuna - politici fiscale nationale………………..…..16 Figura 4.2. Conflictul politica monetara comuna - politici fiscale nationale ……………..…18 Figura 4.3. Rezolvarea conflictului politica monetara comuna - politici fiscale nationale, pe termen scurt. Nevoia coordonarii politicilor fiscale..................................................................19 Figura 4.4. Aplicarea politicilor de stimulare a ofertei agregate...............................................26 Figura 6.1. Modelul "doua obiective - doua instrumente".......................................................40 Figura 6.2. Modelul "trei obiective - doua instrumente"..........................................................42 Figura 6.3. Jocul monetar-fiscal................................................................................................43 * Aceste exemple sunt orientative, fiecare lucrare va contine propriile ei liste ale schemelor si figurlor. Anexa 6. Exemplu de bibliografie BIBLIOGRAFIE Carti si lucrari de autor in edituri 1. Burchard, B.; Pitzer, D. - Totul despre AutoCAD 2000, Editura Teora, Bucuresti, 2000; 2. Burchard, H. - AutoCAD 2002, Editura Teora, Bucuresti, 2002; 3. Padure, I.; Tudorascu, M.; Oprea, L. - Cadastru Funciar, seria Didactica, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 2005. Studii si articole in reviste de specialitate sau prezentate la conferinte 1. Bos, N.; Palamariu, M. - Lexiconul geodezic - cadastral o problema de actualitate, Revista de Cadastru RevCAD nr. 7, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2007; 2. Ienciu, I.; Oprea, L. - Verificarea a trei puncte GPS prin metode conventionale, Revista de Cadastru RevCAD nr. 2, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2002. Resurse in format electronic 1. *** - http://www.ancpi.ro; 2. *** - http://ovc.catastro.meh.es/, Servicios Web De La Oficina Virtual Del Catastro; 3. *** - http://www.landregistry.ie. Acte normative 1. *** - Hotarare nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicata in M.O. nr. 718 din 9 -august 2004; 2. *** - Ordin nr. 634 din 13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, publicat in M. O. 1048 din 29/12/2006; * Aceste exemple sunt orientative, fiecare lucrare va contine propriile ei titluri de surse bibliografice Anexa 7. Exemplu declarati privind originalitatea lucrarii DECLARATIE Subsemnatul (a) ……, absolvent al Facultatii ….,Specializarea…, Universitatea…., domeniul de licenta…, declar pe propria raspundere ca lucrarea de licenta/disertatie cu titlul (titlul complet al lucrarii de licenta/disertatie) este rezultatul muncii mele si nu a mai fost niciodata prezentata sau publicata, integral sau partial la o alta facultate sau institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate. Totodata, declar ca toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate in lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: - toate fragmentele de text reproduse exact sunt scrise intre ghilimele, cu exceptiile prevazute in ghidul de licenta si detin referinta precisa a sursei; - parafrazarea textelor scrise de catre alti autori detine referinta precisa; - rezumarea ideilor altor autori detine referinta precisa la textul original. Data: ________ Absolvent _________________________ (prenume, nume, semnatura)
Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, diploma, lucrari de grad, disertatii master, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe