www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Continut articol licenta diploma master

Articolul trebuie sa contina urmatoarele sectiuni:
1. Titlul lucrarii. Acesta trebuie sa fie scurt, dar sa oglindeasca in mod cat mai fidel problematica temei tratate.
2. Numele autorului (autorilor). Aceasta zona a articolului va cuprinde:gradul didactic sau titlirile stiintifice (ale autorului sau autorilor); Prenumele si numele ; Institutia unde lucreaza. De exemplu:
Prof.dr. ing. GHEORGHE I. POPESCU-UTCB
ghpopescu@siear.ro
In cazul in care lucrarea are mai multi autori, numele lor se scriu fie in ordine alfabetica, fie in ordinea corespunzatoare contributiei aduse la elaborarea lucrarii.
3. Introducere. Se prezinta, pe scurt:
» continutul problemei expuse in lucrare;
» importanta teoretica si/sau practica a problemei;
» stadiul actual al cunoasterii problemei (trimiteri la bibliografie si, eventual, foarte concis, elementele principale stabilite de unii cercetatori);
» ce aduce nou articolul prezentat.
4. Tratarea subiectului. Aci se vor detalia:
» principiile teoretice care stau la baza lucrarii;
» experimentele efectuate in vederea verificarii elementelor de natura teoretica;
» compararea rezultatelor teoretice cu rezultatele experimentale, aprecierea masurii in care ele se confirma reciproc si infatisarea cauzelor care fac sa existe diferente ce depasesc ordinul de marime al erorilor de masurare;
» concluziile care pot fi trase;
» modul de implementare in practica a concluziilor lucrarii.
Detalierea acestui punct 4 este dificil de efectuat in cadrul general. Se ivesc in practica numeroase situatii particulare care trebuie tratate intr-un mod adecvat. De exemplu, punctele a) si b) trebuie uneori prezentate in ordine inversa. In orice caz:
» La partea teoretica se face, initial, o "racordare" la acele elemente de natura teoretica care sunt presupuse a fi cunoscute de catre cititorul specialist. In continuare se prezinta contributia adusa in articol, care va incepe, in mod aproape obligatoriu, cu prezentarea ipotezelor de studiu sau de calcul admise. Se va atrage atentia asupra rezultatelor importante obtinute (formule, grafice, tabele etc.). Eventual se vor face comparatii intre cele care rezulta din articol si rezultatele obtinute de alti cercetatori.
» (*)casa care a editat lucrarea;
» (*)localitatea de resedinta a casei editoriale;
» (*)anul aparitiei.
Cele aratate se refera la cartile citate in bibliografie. Pentru articolele citate, elementele principale sunt aceleasi, dar ultimele trei (cele marcate mai sus prin asterisc(*)) vor fi inlocuite prin:
» denumirea revistei in care a aparut articolul;
» luna si anul de aparitie si eventual alte elemente de identificare.
Mai trebuie amintit ca lista bibliografica se scrie cu un corp de litere mai mic decat continutul articolului.

Exemple:
[A1]. Aldea, F.; Canescu, S.: Bimetalul si aplicatiile lui in electrotehnica, Editura tehnica, Bucuresti, 1974.
[A2]. Andronescu, Pl.: Bazele electrotehnicii, vol. 1 si 2, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1962.
[B1]. Badea, I. s. a.: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice, Editura tehnica, Bucuresti, 1973.
[C1]. Carter, F. W.: Airgap Induction. The Electrical World and Engineer, 1901, vol. 38, p. 884.
[L1]. ***: Lexiconul tehnic roman, vol. 1…18, Editura tehnica, Bucuresti, 1957-1966.
[M1]. Miroliubov, N. N. s.a.: Metodi rasciota elektrostaticeskih polei, Gosudarstvennoe Izdatelstvo Vassaia Skola, Moskva, 1963
. [R1]. Rajik, I. M.; Gradstein, I. S.:Tabele de integrale, sume, serii si produse, traducere din limba rusa, Editura tehnica, Bucuresti, 1955.
[R2]. Rogowski, W.: Ueber das Streufeld und den Streuinduktion-koeffizienten eines Transformators mit Scheibenwicklung und geteilten Endspulen. Mitteilungen über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesen insbesondere aus den Laboratorien der technischen Hochschulen. Komissionsverlag von Julius Springer, Berlin, 1909, Heft 71, S. 1-36.
[S1]. Simonyi, K.: Electrotehnica teoretica, traducere din limba maghiara, Editura tehnica, Bucuresti, 1974.
[S2]. Spitta, A. F.: Elektrische Installationstechnik, Siemens Aktiengesellschaft, Berlin-München, 1971.
[S3]. ***: SIEMENS. Niederspannungs-Schaltanlagen, Katalog NV 3 Mai, 1974.
[S4]. ***: STAS 553-73. Aparate de comutatie pana la 1000 V c.a. si pana la 3150 A c.a. si c.c. Conditii tehnice generale de calitate.
5. Rezumatul:
Rezumatul va cauta sa cuprinda, in putine cuvinte, continutul articolului. Acest lucru inseamna ca rezumatul NU va descrie ceea ce contine articolul, ci va prezenta indicatii asupra modului de tratare a problemelor. De exemplu, in loc de "In lucrare se arata cum se calculeaza intensitatea curentului …", se va scrie "In lucrare se arata ca intensitatea curentului poate fi calculata prin adunarea elementelor de curent in paralel, folosind …".
Rezumatul se va limita, de regula, la 8-10 randuri. El va fi redactat in limba romana daca articolul este destinat unei reviste romanesti, sau in limba tarii in care apare revista. Acest prim rezumat poate fi urmat de traducerile sale in una sau mai multe limbi de circulatie internationala, in ordine fiind recomandate limbile engleza, franceza, germana, spaniola si rusa.
Rezumatul se scrie cu un corp de litere mai mic decat continutul articolului.

Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, disertatii, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general 1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale
7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe