www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Format licenta diploma master


Titlurile capitolelor vor fi numerotate continuu (1, 2, ), subcapitolele in functie de numarul capitolului (de exemplu 1.1) si subdiviziunile capitolelor in functie de capitol si subcapitol, dar nu mai mult de trei cifre (de exemplu 1.1.1).
formatul paginii: A4 (297 x 210 mm)
margini: sus: 2,54 cm, jos: 2,54 cm, stanga: 3,17 cm, dreapta: 3,17 cm, margine de indosariere (gutter): 0 pt, antet: 1,27 cm, subsol: 1,27 cm;
font: Times New Roman, 12 pt, spatiere la un rand, aliniere stanga - dreapta (justified). Nu se accepta ca un text sa fie editat cu efecte vizuale (de natura grafica)
Pentru intregul text cuprins in proiect se va utiliza acelasi tip de bullets pentru a evidentia diferite elemente.
Numerotarea paginilor se va realiza continuu, incepand cu numarul 1 (pagina de Introducere) si incheind cu numarul 30 sau 35 ultima pagina a concluziilor.
Figurile, graficele si tabelele vor fi centrate la nivelul paginii, vor fi numerotate in continuu (Fig.1, Fig.2, ., Tabelul 1, Tabelul 2,...) si vor avea o denumire concisa.
Redactarea unui proiect de cercetare stiintifica de calitate este dependenta de folosirea limbajului stiintific extrem de atent la fiecare detaliu si interpretare. Ca urmare, redactarea trebuie sa fie coerenta, completa dar concisa, neredundanta, necontradictorie si foarte clara.
Redactarea proiectului de cercetare stiintifica anunta originalitatea si aspectul inovativ al demersului stiintific. Fiecare teza contine termeni si acceptiuni precise care trebuie utilizati corespunzator, evitand ambiguitatile de limbaj si artefactele (imaginile false).
Acribia (exactitatea, rigurozitatea), ermentismul (in sensul unui maximum semantic prin minimum de cuvinte) si eleganta prezentarii sunt caracteristici ale unei lucrari stiintifice autentice, de tinuta academica. In general este recomandabila adresarea impersonala prin diateza pasiva ("se demonstreaza ca", "s-au obtinut urmatoarele rezultate") evitandu-se folosirea persoanei intai, cu anumite exceptii (de exemplu, in cazul emiterii unor opinii puternic personale).
Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, disertatii, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe