www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor

Lista abrevierilor - in cazul in care lucrarea de licenta contine abrevieri acestea trebuie definite. Se pozitioneaza inaintea textului propriu-zis si se ordoneaza alfabetic, conform uzantelor:
» ac. = acuzativ
» adj. = adjective
» adv. = adverb
» conj. = conjunctiv
» conjct. = conjunctie
» ind. = indicative
» m. = masculine
» pl. = plural
» sg. = singular
» vb. = verb
» voc. = vocative
» Ac. Rom. = Academia Romana
» ALR = Atlasul lingvistic roman, 1938 si urm.
» CL = Cercetari de lingvistica, 1956 si urm.
» SCIV = Studii si cercetari de istorie veche, 1950 si urm.

Lista de abrevieri va urma dupa cuprins ( Anexa 4).

Lista tabelelor - in cazul in care lucrarea de licenta contine tabele, acestea vor fi prezentate dupa cuprins sau dupa lista de abrevieri sau dupa lista de figuri (in functie des structura fiecarei teze) sub forma unei liste care contin numarul denumirea tabelului si numarul paginii la care se afla acesta (Anexa 4).

Lista graficelor - in cazul in care lucrarea de licenta contine figuri (imagini, grafice) acestea vor fi prezentate dupa cuprins sau dupa lista de abrevieri, sub forma unei liste care contin numele figurii si numarul paginii la care se afla acesta ( Anexa 5).

Numerotarea figurilor se poate realiza:
» Liniar pentru intreaga teza: prima figura din teza va Figura 1, urmand numerotarea figurilor in ordinea referirii ale acestora in text.
» Secvential: figurile se numeroteaza in functie de numarul capitolului si ordinea aparitiei in capitol (exemplu: Figura 2.3 - a treia figura din capitolul doi).

Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, diploma, lucrari de grad, disertatii master, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe