www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Prescurtari licenta diploma master

In text nu se fac prescurtari ale cuvintelor. Se vor scrie deci formula, relatie, figura, tabel, capitol etc., nu rel., fig., tab., cap. etc. Cu atat mai mult prescurtarea altor cuvinte este prohibita. Exceptii se admit numai la cuvinte de tipul vezi (v.), cca (circa), rel., fig., tab. sau cap. (daca ele sunt scrise in paranteze sau in cadrul legendelor figurilor sau tabelelor) sau la sintagme ca etc., s. a., s.a.m.d. De asemenea, unitatile de masura ale marimilor fizice, de regula, se prescurteaza (fara insa ca scrierea lor neprescurtata sa fie prohibita).
Astfel, de exemplu, in text se va scrie:
"…dupa cum rezulta din relatia (2-1), suprafata este proportionala cu patratul diametrului echivalent…"; "…in figura 3.2, marimea de referinta este considerata a fi diametrul echivalent."; "…Tabelul 3;2 evidentiaza o buna corelatie intre suprafata si diametrul echivalent…"; "In capitolul 2 se evidentiaza faptul ca suprafata si patratul diametrului echivalent sunt proportionale."; "…s si d2 sunt, practic, proportionale, dupa cum rezulta din relatia (2)".
Daca insa referirea se face in cadrul unor paranteze, se recomanda, de regula, prescurtarea cuvintelor de acest tip. Exemplele date mai sus au urmatoarele echivalente: "…suprafata este proportionala cu patratul diametrului echivalent (rel. (2-1))…"; "…marimea de referinta este considerata a fi diametrul echivalent (fig. 3.2)."; "…Datele privitoare la relatia intre suprafata si diametrul echivalent evidentiaza o buna corelatie intre acestea (tab.3;2)."; "…Suprafata si patratul diametrului echivalent sunt proportionale (cap. 2)."; "…s si d2 sunt, practic, proportionale (v. rel. (2)).".
Numarul figurii, in cadrul legendei acesteia, este precedat de prescurtarea "Fig.". Se va scrie deci "Fig. 2. Nomograma pentru calculul diametrului echivalent" si nu "Figura 2. Nomograma pentru calculul diametrului echivalent".
In ceea ce priveste tabelele, numarul acestora va fi precedat de prescurtarea "Tab."sau de cuvantul "Tabelul (sau Tabela)". Se va scrie deci "Tab. 2;1" sau, la fel de bine, "Tabelul 2;1." (sau "Tabela 2;1").
Este de remarcat ca se cauta ca semnele de punctuatie folosite la denumirea formulelor, a figurilor si a tabelelor sa fie diferite: in cele de mai sus, pentru formule s-a utilizat linia (-), pentru figuri - punctul (.), iar pentru tabele - punctul si virgula (;).
Mai trebuie retinut ca legendele figurilor si cele ale tabelelor se scriu cu un corp de litera mai mic decat textul. Intr-o ordine de idei inrudita cu cele prezentate, se mai pot observa urmatoarele:
In cazul unei secvente "substantiv-adjectiv" sau "adjectiv-substantiv", primul cuvant se articuleaza iar al doilea nu se articuleaza. De exemplu este evident ca este corect a se scrie atat "…se observa ca in acel loc se afla constructia inalta…" cat si "…se observa ca inalta constructie se afla in acel loc…", "…se masoara potentialul inalt…" cat si "…inaltul potential se masoara…", "…se intalnesc valorile mari…" ca si "…marile valori se intalnesc…". In schimb, in practica curenta se utilizeaza adesea uneori formulari care, asa cum arata o comparatie cu cele de mai sus, se dovedesc a fi incorecte: de exemplu "…se gaseste intreg echipamentul…" in loc de "…se gaseste intregul echipament…". Exceptie (gramaticala) de la aceasta regula o reprezinta cuvantul "tot" care (ca adjectiv), nu se articuleaza: se scrie, la fel de corect, "…tot echipamentul…" ca si "…echipamentul tot…", "…valorile toate…" ca si "…toate valorile…".
Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, disertatii, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general 1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale
7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe