www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Redactarea referatului doctoral licenta diploma master

Redactarea referatului doctoral trebuie realizata astfel incat sa reflecte caracterul stiintific al lucrarii.
In acest sens este recomandabil a se respecta urmatoarele reguli de editare:
Titlul capitolului ( 14pt, bold, capitals, center/left)
Titlul subcapitolului (12pt, bold, capitals,left )
(12 pt) Fiecare subcapitol trebuie sa aiba o structura clara, delimitata prin subcapitole distincte. Textul unui capitolul, respectiv subcapitol trebuie sa fie impartit in paragrafe, separate printr-un rad liber, fara tab la inceputul primului rand a fiecarui paragraf. (12 pt)
Se recomanda ca lungimea maxima a unui referat doctoral sa fie de 60 pagini, cu un format prezentat mai jos. (12 pt)
Formatul paginii:
» Format pagina: A4 (297x210)
» Margini: top 2.54 cm, bottom 2.54 cm, left 3.17 cm, right 3.17 cm, gutter 0 pt, header 1.27 cm, footer 1.27 cm.
» Font: Times New Roman, size 12, line space: 1,5 lines, justified. Nu se accepta ca un text sa fie editat cu efecte vizuale (de natura grafica).
» Pentru intregul text cuprins in referat se va utiliza acelasi tip de bullets pentru a puncta sau enumera diverse elemente. (12 pt)
Titlurile capitolelor trebuie sa fie numerotate continuu, iar subcapitolele vor fi numerotate in functie de numarul capitolului, fara insa a utiliza mai mult de 3 cifre pentru numerotarea acestora (de exemplu, 1.2.1.). (12 pt)
Numerotarea paginilor se va realiza continuu, incepand cu numārul 1, pe prima pagina a primului capitol. (12 pt)
Se recomandā utilizarea notelor de subsol doar pentru anumite precizāri de naturā conceptualā sau fapticā. Pentru referintele bibliografice se va utiliza sistemul mentionat mai jos. (12 pt)
Pentru a face o referire bibliografica la o lucrare in ansamblul ei se vor preciza in cadrul textului ,,numele autorului" ei ,,anul publicarii" astfel: un singur autor (A, 2001), doi autori (A & B, 2002), sau mai mult de doi autori (A et al., 2003). Atunci cand in paragraful considerat se face referire distincta la o idée dintr-o cercetare anterioar se precizeaza si numarul paginii unde poate fi identificata aceasta sursa. Spre exemplu: (A, 2001: 75). (12 pt)
Figurile, graficele si tablele vor fi centrate la nivelul paginii, numerotate precum este precizat In schema de mai jos. (12 pt)
Tabelul 1. Numele tabelului (12 pt)
(Sursa: Autor, 2004: 31) (12 pt)
Concluzii (12pt, bold, capitals, left). Toate referatele doctorale trebuie sa fie elaborate si redactate cu multa acuratete. (12 pt)
Referinte bibliografice (12pt, bold, capitals, left) - trebuie sä continä doar acele resurse bibliografic citate in text, iar ordonarea referinfelor se face alfabetic. (12 pt)
Se interzice realizarea urmatoarelor elemente la nivelul redactarii referatului:
» crearea unei coperte a referatului care nu corespunde standardelor enuntate anterior;
» inserarea de elemente grafice (imagini, schite, desene, emoticons, etc.) care nu contribuie la mai buna intelegere a textului scris, ori prezinta un caracter hazliu;
» folosirea unui altfel de timp de caractere, decat cel prezentat anterior, pentru textul referatului (exceptand titlurile, subtitlurile ei alte elemente similare);
» utilizarea altui sistem de identificare a referintelor bibliografice decat cel prezentat anterior.
In ceea ce priveste structura de redactare a unui referat, aceasta trebuie sa fie:
» pagina de coperta;
» pagina interioara, aferenta copertei interioare;
» pagina cuprinsului;
» pagina cu lista abrevierilor;
» pagina cu lista figurilor, graficelor si talelor;
» pagini aferente textului efectiv al referatului, respectand structura mentionata. Prima pagina a referatului trebuie sa contina urmatoarele informatii:
» denumirea universitatii, a facultatii si a catedrei;
» titlul tezei de doctorat;
» referatele ce trebuie sustinute de catre doctorand, iar cel considerat la momentul respectiv se recomanda a fi scris cu caractere bold;
» numele si titlul stiintific al coordonatorului de doctorat;
» numele si cuvantul ,,Drd." aferent doctorandului. Referatul trebuie tiparit pe coli A4, numai pe o singura fata. Prima paginā a unui referat trebuie sā se prezinte precum in imaginea de mai jos:
Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, disertatii, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe