www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Reguli formatare licenta diploma master

» Formatul paginii: A4 ([File - Page setup... - Paper]);
» Marginile paginii ([File - Page setup... - Margins]):
Sus (Top): 3 cm
Jos (Bootom): 2 cm
Stanga (Left): 2 cm
Dreapta (Right): 2 cm
» Spatiere intre randuri - textul va respecta o spatiere intre randuri de 1,5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines); » Spatiile de dinainte sau de dupa semnele de punctuatie (blancuri). Se lasa spatiu liber dupa:
» virgula cuvant, cuvant
» punct cuvant. Cuvant
» semnul intrebarii cuvant? Cuvant
» semnul exclamarii cuvant! Cuvant/cuvant
» doua puncte cuvant: cuvant
» punct si virgula cuvant; cuvant
» puncte de suspensie cuvant... cuvant/Cuvant
se lasa spatiu liber atat inainte, cat si dupa:
» linie de pauza cuvant - cuvant
nu se lasa spatiu liber in cazul semnelor:
» cratima cuvant-cuvant
» ghilimele "cuvant" "cuvant"
(ghilimelele ascutite/franceze se folosesc pentru a intercala un citat in alt citat)
» paranteze (cuvant) [cuvant]
» bara oblica cuvant/cuvant
» Alinierea textului in cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat intre marginile din stanga si dreapta (justified). Primul rand al fiecarui paragraf va avea o indentare de 1,5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left).
Exceptie fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate centrat, precum si etichetele tabelelor si figurilor (a se vedea explicatiile de mai jos);
» Font - fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizand diacriticele specifice limbii in care este redactata lucrarea (a, s, t, i, a - pentru limba romana);
» Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face incepand cu pagina de titlu, pana la ultima pagina a lucrarii, dar numarul paginii apare doar incepand cu Introducerea. Numarul de pagina se insereaza in subsolul paginii, centrat.
» Antetul paginii (daca este cazul) - apare incepand cu introducerea si va contine numele absolventului (in stanga) si titlul capitolului (in dreapta);
» Tabele - tabelele se numeroteaza cu 2 cifre, prima reprezentand numarul capitolului, iar cea de a doua reprezentand numarul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are numar si titlu, care se mentioneaza deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta. Daca este cazul, sursa datelor se precizeaza sub tabel, aliniat intre marginile din stanga si dreapta (justified), indicand in mod obligatoriu numele autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completa;
» Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numeroteaza cu 2 cifre, prima reprezentand numarul
capitolului, iar cea de a doua fiind numarul figurii din capitolul respectiv; fiecare figura are numar si titlu, care se mentioneaza sub figura, centrat; daca este cazul, sursa figurii se indica pe randul imediat urmator, justified, indicand numele autorului(lor), lucrarea (cartea) , editura, anul, pagina sau adresa de Internet completa;
» Note de subsol, citate, mottouri. In notele de subsol pot aparea precizari, comentarii (uneori polemice) si cel mai frecvent surse bibliografice. Notele de subsol (footnotes) se realizeaza pe calculator prin succesiunea: Insert, Reference, Footnote, dupa ce s-a fixat cursorul in text in locul unde vreti sa apara nota de subsol. Din setarea calculatorului ele au font 10. In notele de subsol (atunci cand se refera la o sursa bibliografica), in afara celor mentionate la bibliografie, se adauga si numarul paginii/paginilor.
Pentru simplificarea notelor de subsol, se folosesc, in practica redactarii unei lucrari stiintifice, o serie de notari cu caracter international, unele dintre ele abreviate (scrise cu caractere italice):
» Op.cit. (lat. opus citatum = opera citata) se foloseste pentru a cita o singura lucrare a unui autor. Prima oara, trimiterea se face in intregime, iar a doua oara se foloseste: Op.cit., [pagina/paginile];
» Idem (lat. acelasi) se foloseste in cazul in care autorul este acelasi ca in nota precedenta, dar este citat cu alta lucrare. Idem substituie numele autorului: Idem, [numele lucrarii], [pagina/paginile];
» Ibidem (lat. tot acolo, in acelasi loc) apare atunci cand exista trimiteri succesive la acelasi autor si aceeasi lucrare: Ibidem, [pagina/paginile]. Daca intre prima trimitere si urmatoarea s-a intercalat o alta nota, mentiunea Ibidem nu mai este valabila;
» Apud (lat. dupa, la) se intrebuinteaza cand se citeaza un autor citat de un altul (sursa de mana a doua);
» Cf. (lat. confer = compara) se foloseste pentru a indica o comparatie intre paragrafe diferite de izvoare, intre puncte de vedere diferite sau asemanatoare.
Daca citatul nu depaseste 3-4 randuri, poate fi inclus in corpul textului cu ghilimele. Daca citatul este mai mare de 4 randuri, el va constitui un text separat, cu spatiul dintre randuri micsorat, plasat mai in interiorul paginii fata de restul textului si eventual cu corp de litera (font) mai mic. In acest caz, nu se folosesc ghilimelele.
Lucrarea in totalitate sau fiecare capitol in parte poate folosi mottouri, care sintetizeaza, uneori intr-o forma memorabila, ideea centrala din lucrare/ capitol. Numele autorului se asaza sub motto si nu se face trimitere la subsol. Un motto se redacteaza cu indentatie mai mare (de la jumatatea paginii), la un rand, eventual cu litere italice sau cu font mai mic si se asaza sub titlu.
» Bibliografia - se structureaza pe urmatoarele paliere: materiale tiparite (carti si capitole in carti, articole si lucrari conferinte tiparite) si surse electronice (articole si lucrari conferinte disponibile on line, site-uri consultate).
Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic si vor respecta urmatoarele reguli de redactare:
1. Carte cu un singur autor
2. Carte cu mai multi autori
3. Capitol din carte
4. Documente ale unor organizatii, la care s-a avut acces on-line:
5. Articol dintr-o revista la care s-a avut acces direct, a fost consultata forma tiparita a revistei
6. Articol dintr-o revista la care s-a avut acces on-line
Toate aceste aspecte sunt exemplificate pe larg in capitolul 4.

Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, disertatii, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general 1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale
7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe