www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

This is the somewhat long project title

Lucrarea de licenta / disertatie este structurata pe capitole, subcapitole, subpuncte si cuprinde urmatoarele componente obligatorii:

1. Coperta (Anexa 1).
2. Pagina de titlu (Anexa 2).
3. Cuprins. (Anexa 3.)
4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor ( Anexa 4, Anexa 5) (daca este cazul), in functie de specificul lucrarii, se va include o lista cu abrevierile utilizate, precum si cu tabelele statistice, graficele, ilustratiile existente in lucrare - cu numele si pagina la care se gasesc).
5. Introducere - contine elemente precum: importanta problemei, motivatia alegerii temei, gradul de noutate a temei prin analiza istoriografiei problemei (cronologic sau pe directii si tendinte istoriografice) si prezentarea izvoarelor accesibile, obiectivele generale ale lucrarii, metodologia folosita, structura lucrarii.
6. Continutul propriu-zis, pe capitole, subcapitole, subpuncte - in functie de planul de redactare a lucrarii convenit cu coordonatorul stiintific.
7. Concluzii - cele mai importante rezultate ale cercetarii, opinia personala privind rezultatele obtinute in lucrare, directii viitoare de cercetare legate de tema abordata.
8. Anexe - Daca este cazul, vor fi incluse tabele, grafice, ilustratii (la care s-a facut referire cel putin o data in textul lucrarii).
9. Bibliografie ( Anexa 6) - lista tuturor surselor de informatie utilizate de catre absolvent pentru redactarea lucrarii de licenta / disertatie.
10. Declaratie de conformitate si originalitate ( Anexa 7) (daca estte cazul) - declaratie pe propria raspundere a absolventului, datata si semnata in original, din care sa rezulte ca lucrarea ii apartine, nu a mai fost niciodata prezentata si nu este plagiata .

Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, diploma, lucrari de grad, disertatii master, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe