www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Reguli Structura licenta diploma master

Structura Proiectului de cercetare stiintifica se refera la componentele (oarecum canonice) considerate in practica redactarii unui studiu sau articol stiintific:
» titlu;
» introducere;
» continut;
» concluzii;
» bibliografie.

Titlul proiectului (devine, dupa validare, titlul tezei de doctorat) trebuie sa rezume cat mai adecvat, cat mai expresiv si convingator continutul si relevanta cercetarii stiintifice viitoare.

Introducerea descrie cadrul stiintific general al proiectului, provocarile si importanta lor in cercetare (mai plastic spus, cel mana-n cercetare pe doctorand), ipotezele stiintifice ale lucrarii si metodologia de principiu care va fi selectata si utilizata in redactarea continutului. Multi cercetatori obisnuiesc sa redacteze introducerea dupa redactarea continutului. Introducerea trebuie scrisa si cu dorinta de a capta atentia evaluatorilor.
Continutul este premeditat de catre doctorand printr-o "harta cognitiva". Aceasta harta va fi desavarsita prin formularea mai multor idei principale in functie de scopul demersului stiintific. Analiza ideilor sau a grupurilor de idei serveste doctorandului pentru a identifica precizarile majore. Pe harta cognitiva, descopera punctele de sprijin ale fiecarei pozitii majore.

Este nevoie de cel putin doua puncte de sprijin pentru o precizare majora, dar ideal trebuie tintite patru-cinci puncte de sprijin.
Harta cognitiva se foloseste pentru elaborarea "schitei teoretice si practice" a cercetarii stiintifice. Schita este instrumentul cu ajutorul caruia precizarile majore se transforma in capitole, iar punctele de sprijin in subcapitole.

Continutul, structurat pe capitole si subcapitole, este descompus in trei componente: alte abordari, metodologia cercetarii, rezultate cantitative si calitative.
Alte abordari reprezinta componenta prin care doctorandul descrie in mod critic lucrarile considerate relevante, in special cele din fluxul principal de publicatii: ISI (Institute of Scientific Information), SCI (Science Citation Index) si alte baze de date indexate care abordeaza provocari stiintifice identice, similare si chiar conexe celor abordate in proiectul de cercetare stiintifica (viitoarea teza de doctorat). In aceasta parte este important sa se descrie cu acuratete si in mod onest, deontologic, genul proxim si diferentele specifice intre abordarile proiectului si altele prezentate in literatura.

Metodologia cercetarii prezinta metodele, tehnicile, instrumentele, algoritmii, cadrul experimental si cadrul de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice.
In metodologia cercetarii unui proiect un loc aparte ocupa structura de decupare a proiectului si organigrama procesului investigat. Structura de decupare a proiectului este un plan detaliat al cercetarii stiintifice. Pe aceasta baza se descriu clar obiectivele, rezultatele cercetarii, se stabilesc jaloanele (adica partile principale ale investigatiei stiintifice), se identifica exigentele tehnice, limitele si exceptiile. Organigrama procesului este instrumentul care ne permite sa descompunem planul proiectului de cercetare in etape, etapele in activitati si activitatile in sarcini. Este un alt mod de a structura un proiect de cercetare in functie de etape si nu de rezultate.
Metodologia cercetarii difera de la cercetarea fundamentala la cea aplicativa, precum si de la un domeniu stiintific la altul. Important este ca acest cadru al cercetarii sa fie unul acceptabil din punct de vedere stiintific, astfel incat sa ofere elementele necesare elaborarii planului proiectului si sa reprezinte garantia atingerii rezultatelor esentiale. In acest context, este depreferat sa se uzeze caracterul deschis al cercetarii stiintifice de tip academic care isi valorifica rezultatele prin publicare. Ca urmare, la nivelul rezultatelor care se anticipeaza trebuie sa se specifice, in mod clar si detaliat, aspectele originale propuse in proiect pentru a fi cercetate.
Rezultatele cantitative si calitative trebuie supuse unor interpretari riguroase. Se expun rezultatele care se anticipeaza, se compara cu cele cunoscute prin intermediul altor cercetari (Le contrazice? Le confirma? Exista exceptii in cadrul rezultatelor anticipate? Daca da, de ce? etc.) si se interpreteaza importanta si utilitatea acestora (posibile aplicati). Atentie, atentie, atentie! Este inacceptabila prezentarea acelorasi rezultate in mai multe forme (prin tabele, grafice, cronograme, text etc.). Graficele trebuie insotite de legende lamuritoare care sa utilizeze abrevieri si notatii consacrate. De asemenea, sa nu lipseasca sursa care ne-a inspirat.
Concluziile, in cadrul proiectului de cercetare stiintifica - primul rezultat al cercetarii stiintifice la doctorat - trebuie sa dezvaluie preocuparile viitoare de investigatie. O formulare mai buna pe care o recomandam doctoranzilor este: Concluzii si dezvoltari ulterioare. Aceasta formulare se cuvine a fi folosita la rapoartele de cercetare stiintifica si la teza de doctorat. In aceasta parte a proiectului de cercetare stiintifica, doctorandul extrage in mod sintetic principalele concluzii ale cercetarii si, in baza lor, viitoarele oportunitati de cercetare considerate fezabile si fertile din punct de vedere stiintific.
Bibliografie. Pentru redactarea proiectului de cercetare stiintifica este nevoie sa folosim cel putin 30 de referinte bibliografice. Acestea trebuie sa fie relevante, recente si de recomandat, sa apartina fluxului principal de publicati. De precizat faptul ca fiecare referinta bibliografica trebuie citata in textul lucrarii, cu motivarea clara a contributiei stiintifice la care se face referire (in caz contrar, citarea este nejustificata, putand sugera multiple conotatii negative precum obedienta, dorinta de epatare etc.). Reusita redactarii proiectului de cercetare stiintifica este dependenta de doi factori: calitatea comunicarii doctorand-conducator stiintific si respectarea cerintelor de redactare continut de ghidul propus. Esentiala ramane comunicarea doctorand-conducator de doctorat. Doctoranzii trebuie sa parcurga patru pasi: formularea titlului, alcatuirea bibliografiei, elaborarea planului si periodic, prezentarea stadiului proiectului de cercetare stiintifica.

Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, disertatii, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe